Indexering

Per 1 oktober 2020 past Hatsik de tarieven van haar dienstverlening aan. Het betreft hier een verhoging op basis van de jaarlijkse indexering. Sinds 2015 heeft Hatsik haar tarieven niet geïndexeerd, hier zal per 1 oktober 2020 een correctie in plaatsvinden.

Indexering van 2,9 procent

Voor de uurtarieven is de indexering dit jaar vastgesteld op 2,9 procent. Deze indexering is op 30 augustus bepaald op basis van het prijsindexcijfer van CAO-lonen per uur voor zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarnaast vindt er een minimale correctie plaats voor eerdere jaren van 2,4%.

De verhoging gaat in per 1 oktober 2020 en zal voor het eerst zichtbaar zijn op de factuur die u in november 2020 gaat ontvangen. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Share Post :